KORONA KAPITANA!

Celem wydarzenia jest wsparcie zbiórki na leczenie  wskazanego przez Uczestnika wyzwania jednego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie.

Wyzwanie skierowane jest dla osób, które BYŁY KAPITANAMI DRUŻYNY, w wyzwaniach takich jak; Medalowa Piątka, Medalowa Dziesiątka, Drużyna na Medal, Zakręcona Setka, Sztafeta Ogórkowa.

Organizator nominuje 2 osoby spośród KAPITANÓW, którzy zgłoszą swoją kandydaturę w komentarzu pod POSTEM STARTOWYM.

ZASADY:

Wyzwanie trwa 3 dni

Termin wskazuje Organizator czyli Fundacja Dzięki Tobie

Organizator wyznacza dyscyplinę oraz ilość kilometrów do pokonania dla każdego Uczestnika wyzwania.

W jednym terminie wyzwania, dla nominowanych Kapitanów, dyscyplina i ilość kilometrów mogą się różnić.

Każdy Kapitan, który przyjmie nominację i wykona wyzwanie, wskazuje JEDNEGO PODOPIECZNEGO  (spośród Podopiecznych Fundacji Dzięki Tobie) https://dziekitobie.pl/podopieczni-fundacji/  dla którego Fundacja Dzięki Tobie przekaże wsparcie w kwocie 1000zł po wykonaniu wyzwania ( 1 Uczestnik = wsparcie dla 1 Podopiecznego)

Nominowane osoby mogą / nie muszą przyjąć nominacji

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych (niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

Po wykonaniu wyzwania należy przesłać jednorazowe potwierdzenie w postaci screena przedstawiającego  pokonanie wskazanych kilometrów wg dyscypliny : spacer, bieg, rower na ekipadobra@dziekitobie.pl

Uczestnicy, którzy wykonają wyzwanie otrzymają CERTYFIKAT oraz MEDAL, a Fundacja Dzięki Tobie przekaże zadeklarowane wsparcie dla wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie.