MEDALOWA DZIESIĄTKA!

REGULAMIN – MEDALOWA DZIESIĄTKA

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie  wybiera termin ( zawsze jest to 10 dni – tylko wskazujemy datę rozpoczęcia i zakończenia )

Organizator wskazuje Kapitana spośród członków Ekipy Dobra.

Kapitan – nominuje kolejne 9 osób, które wspólnie z nim podejmą wyzwanie biegowe.

Przez 10 dni uczestnicy muszą pokonać wspólnie 500 charytatywnych kilometrów.

(Czyli 10 osób, w 10 dni musi przekazać 500 km do koszyczka Ekipy Dobra)

Każdy z dziesięciu biegaczy, po otrzymaniu nominacji od Kapitana musi potwierdzić swoją chęć udziału poprzez wysłanie maila na ekipadobra@dziekitobie.pl o treści  

imię i nazwisko / Medalowa  Dziesiątka

 i zgłaszać na bieżąco przez te 10 dni ( przesyłając informację na maila ekipadobra@dziekitobie.pl) ilość pokonanych kilometrów, abyśmy mogli podliczyć, czy udało się wspólnie zebrać wymagane 500 km.

Gdy grupa wspólnie pokona  w  10 dni wymagane 500 km  – Każdy z dziesięciu uczestników otrzyma MEDAL , a Fundacja Dzięki Tobie przekaże zadeklarowane  wsparcie finansowe na wskazany cel charytatywny.