MEDALOWA PIĄTKA

REGULAMIN – MEDALOWA PIĄTKA

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie  wybiera termin ( zawsze jest to 5 dni – tylko wskazujemy datę rozpoczęcia i zakończenia )

Organizator wskazuje Kapitana spośród członków Ekipy Dobra.

Kapitan – nominuje kolejne 4 osoby, które wspólnie z nim podejmą wyzwanie spacerowe.

Przez 5 dni uczestnicy muszą pokonać wspólnie 100 charytatywnych kilometrów.

(Czyli 5 osób, w 5 dni musi przekazać 100 km do koszyczka Ekipy Dobra)

Każda z czterech spacerujących osób, po otrzymaniu nominacji od Kapitana musi potwierdzić swoją chęć udziału poprzez wysłanie maila na ekipadobra@dziekitobie.pl o treści  

imię i nazwisko / MEDALOWA PIĄTKA

 i zgłaszać na bieżąco przez te 5 dni ( przesyłając informację na maila ekipadobra@dziekitobie.pl) ilość pokonanych kilometrów, abyśmy mogli podliczyć, czy udało się wspólnie zebrać wymagane 100 km.

Gdy grupa wspólnie pokona  w  5 dni wymagane 100 km  – Każdy z pięciu uczestników otrzyma MEDAL , a Fundacja Dzięki Tobie przekaże zadeklarowane  wsparcie finansowe na wskazany cel charytatywny.