POD SKRZYDŁAMI ANIOŁA!

Celem wydarzenia jest wsparcie zbiórki na leczenie  wskazanego przez Drużynę jednego Podopiecznego lub projektu Fundacji Dzięki Tobie.

Wyzwanie skierowane jest dla wszystkich członków Ekipy Dobra/ KilometryZbieramy.pl

Organizator- Fundacja Dzięki Tobie  nominuje 5 osób , spośród zgłoszeń w komentarzu pod POSTEM STARTOWYM.

Nominowane osoby tworzą 5 osobową Drużynę, we wskazanej przez Organizatora dyscyplinie( albo bieg albo spacer albo rower)

ZASADY:

Wyzwanie trwa 3 dni

Termin wskazuje Organizator czyli Fundacja Dzięki Tobie

Organizator wyznacza dyscyplinę oraz minimalną ilość kilometrów do pokonania dla każdej Drużyny w danej dyscyplinie t.j.

– dla Drużyny biegaczy 250km.

– dla Drużyny spacerującej 150km

– dla Drużyny rowerzystów 750km

W czasie trwania wyzwania Drużyny rywalizują między sobą (rywalizacja w tej samej dyscyplinie)

RYWALIZACJA- WYŚCIG zaczyna się dopiero po pokonaniu minimalnej ilości kilometrów, wyznaczonej przez Organizatora.

Drużyna, która pokona największą ilość kilometrów, wygrywa.

Drużyna, która wygra wyzwanie, pokona w czasie trwania wyzwania, największą ilość kilometrów,  wskazuje JEDNEGO PODOPIECZNEGO  (spośród Podopiecznych Fundacji Dzięki Tobie) https://dziekitobie.pl/podopieczni-fundacji/ lub projekt fundacji  dla którego Fundacja Dzięki Tobie przekaże wsparcie w kwocie 1000zł.

Nominowane osoby mogą / nie muszą przyjąć nominacji

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych (niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

Każdy uczestnik codziennie wysyła screen z ilością pokonanych kilometrów na email ekipadobra@dziekitobie.pl

Każdy uczestnik wyzwania otrzyma CERTYFIKAT oraz MEDAL, a Fundacja Dzięki Tobie przekaże zadeklarowane wsparcie dla wskazanego Podopiecznego lub projektu Fundacji Dzięki Tobie.

Fundacja Dzęiki Tobie