SERCOWY DUET!

Regulamin

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie  wskazuje termin wyzwania.

Organizator nominuje do wyzwania kilka DUETÓW spośród zarejestrowanych na stronie www.kilometryzbieramy.pl członków Ekipy Dobra.

Jeśli druga połowa nie jest zarejestrowana, warunkiem uczestnictwa jest dokonanie rejestracji.

Nominowane  Duety mogą / nie muszą przyjąć nominacji

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych ( niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

ZASADY:

Wyzwanie trwa 5 dni

Nominowane  SERCOWE DUETY muszą pokonać wspólnie w wybranej przez siebie, jednej , wspólnej dyscyplinie :

SPACER    15 km

BIEG           25 km

ROWER     50 km

Po wykonaniu wyzwania należy przesłać jednorazowe potwierdzenie w postaci screenów przedstawiających  pokonanie wskazanych kilometrów  na ekipadobra@dziekitobie.pl

DUET, który wykona wyzwanie otrzyma JEDEN WSPÓLNY  MEDAL.

wyzwanie fundacja Dzięki Tobie