Wolontariat Pracowniczy NA MEDAL!

BIEGAMY, POMAGAMY – KILOMETRY ZBIERAMY sposób na rozwój pracowników i firmy

Wolontariat pracowniczy może tworzyć realną wartość dodaną dla firmy :

  • buduje pozytywy wizerunek przedsiębiorstwa jako organizacji zaangażowanej społecznie,
  • zwiększa zaangażowanie pracowników
  • radość z pomagania wyzwala w pracownikach poczucie dumy, spełnienia i satysfakcji
  • pozytywnie wpływa na poziom samorealizacji, rozwój kompetencji oraz na integrację pracowników
  • działanie we wspólnym celu sprzyja nawiązywaniu przyjaznych relacji. Dzięki temu, pracownicy o wiele lepiej czują się w codziennych, firmowych obowiązkach – mają bowiem wokół wielu kolegów i przyjaciół, których sprawdzili w działaniu.
  • z przeprowadzanych badań wynika, że wolontariat pracowniczy zwiększa lojalność wobec pracodawcy.
  • pomaga zaangażowanym otworzyć oczy na problemy społeczne.
  • zaangażowanie w wolontariat pracowniczy to także doskonały sposób na pokonywanie własnych ograniczeń i sprawdzenie siebie w nowych okolicznościach.
  • zaangażowanie pracowników  rozwija ich kompetencje liderskie.
  • projekty wolontarystyczne nie są zarezerwowane tylko dla dużych korporacji. Nawet kilkuosobowa firma może podjąć się zorganizowania pomocy