ZAKRĘCONA SETKA!

Wyzwanie rowerowe ZAKRĘCONA SETKA

Celem wyzwania jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego- zbiórki na leczenie wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu Fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie, wyznacza termin- zawsze jest to 5 dni Organizator wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia.

Organizator– wyznacza Kapitana spośród członków Ekipy Dobra.

Kapitan– nominuje kolejne 9 osób, które wspólne z nim podejmą wyzwanie rowerowe.

Przez 5 dni każdy z uczestników musi pokonać dystans 100 km, czyli łącznie drużyna musi przekazać 1000 km.

Każdy z 9 rowerzystów, po otrzymaniu nominacji od Kapitana musi potwierdzić swoją chęć udziału w wyzwaniu, poprzez wysłanie na email  ekipadobra@dziekitobie.pl o treści: imię i nazwisko, adres, w tytule wpisując ZAKRĘCONA SETKA.

Każdy uczestnik na bieżąco przez 5 dni przesyła na email ekipadobra@dziekitobie.pl ilość pokonanych kilometrów.

Gdy drużyna wspólnie pokona 1000 km w 5 dni- każdy z uczestników otrzyma MEDAL, a Fundacja Dzięki Tobie przekaże zadeklarowane wsparcie finansowe na wskazany cel charytatywny.