FUNDACJA DZIĘKI TOBIE

KONTO: 81 1600 1462 1841 4161 7000 0001

KRS 0000571870 NIP 7831730029 Regon 362290859

Prezes Fundacji – Karolina Stefańska-Nowak

+48 570 307 309

ekipadobra@dziekitobie.pl

ul. Katowicka 81A/15 61 – 131 Poznań

NAPISZ DO NAS