CZAS NA POMOC!

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie  wskazuje termin wyzwania

Organizator nominuje  10 osób spośród członków Ekipy Dobra.

Nominowane osoby mogą / nie muszą przyjąć nominacji

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych (niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

ZASADY:

Przez 10 dni ( w terminie wskazanym przez Organizatora)  uczestnicy muszą  minimum 1 JEDNĄ GODZINĘ DZIENNIE  poświęcić na aktywność w wybranej przez siebie dyscyplinie: spacer/ bieg / rower ( bez limitu pokonanych kilometrów)

Po wykonaniu wyzwania należy  przesłać jadnorazowe potwierdzenie ( nie wymagamy potwierdzenia w postaci screenów) w postaci podania czasu poświęconego na wykonanie wyzwania na ekipadobra@dziekitobie.pl

Uczestnicy, którzy wykonają wyzwanie otrzymają CERTYFIKAT oraz MEDAL.