KILOMETRYZBIERAMY.PL

KilometryZbieramy.pl to charytatywno-edukacyjny projekt Fundacji Dzięki Tobie, którego założeniem jest rozbudzenie potrzeby aktywnego trybu życia i chęci pomagania.

Jest „narzędziem”, aby każdy mógł udzielić wsparcia potrzebującym na swój sposób poprzez: przekazanie swoich  pokonanych kilometrów, udział w wydarzeniu charytatywnym lub wpłatę darowizny.

Podstawowym celem projektu jest promowanie zdrowego trybu życia, prowadzenie działań integrujących środowisko osób aktywnych fizycznie i nie tylko, niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym jak również organizowanie imprez charytatywnych oraz promocja  wolontariatu. 

Zaproponowana forma projektu zakłada, że nie trzeba być wytrawnym biegaczem, czy kolarzem, aby osiągnąć poziom aktywności fizycznej, który pozytywnie wpłynie na zdrowie.

Uczestnicy projektu „wysyłają w świat” swój czas, uwagę na potrzeby  podopiecznych Fundacji i życzliwą pomoc. Ich działania przyczyniają się do budowania pięknego świata, bo pomaganie zaraża kolejne osoby, które chcą robić to samo.

U podstaw projektu KilometryZbieramy.pl stoi zasada, że

AKTYWNOŚĆ – RODZI POZYTYWNOŚĆ,

a POMAGANIE – ZMIENIA ŚWIAT NA LEPSZE.

Fundacja Dzięki Tobie jako pomysłodawca i organizator projektu

– ponosi wszystkie koszty związane z jego realizacją,

– określa sposób motywowania uczestników poprzez np. przekazanie dyplomów, medali, statuetek, czy innej formy podziękowania

– odpowiada za wskazanie celu, który wspierają uczestnicy poprzez   pokonanie i przekazanie swoich charytatywnych kilometrów

– wysokość udzielanego wsparcia jest uzależniona od możliwości fundacji oraz środków pozyskanych darowizn od darczyńców i partnerów fundacji.

Udział w projekcie jest dobrowolny i wymaga zgłoszenia.