DAJ SIĘ PRZYŁAPAĆ NA POMAGANIU

WYZWANIE CHARYTATYWNE

DAJ SIĘ PRZYŁAPAĆ NA POMAGANIU

Każdego dnia na koncie fundacji pojawiają się DAROWIZNY .

Każda wpłata wiemy, że wypływa prosto z pięknych serc naszych Darczyńców.

Darczyńców, którzy pozostają ANONIMOWI.

Chcielibyśmy podziękować Wam za tę niezwykle ważną formę POMOCY.

Za udział  w charytatywnych wyzwaniach w projekcie KilometryZbieramy.pl wręczamy MEDALE. Dlaczego więc nie przekazać MEDALI za ofiarowane wsparcie finansowe dla chorych dzieci ?

  • Darczyńca, który za pomocą linku do wpłaty https://dziekitobie.pl/akcja/darowizna/ przekaże jednorazowo na rzecz Fundacji darowiznę w kwocie nie mniej niż 90,00 zł uprawniony będzie do obciążenia Fundacji poleceniem wydania pamiątkowego MEDALU.

Prosimy o przesłanie potwierdzenia wpłaty na ekipadobra@dziekitobie.pl – skontaktujemy się w celu ustalenia sposobu dostarczenia/przekazania MEDALU.

Bo pomagać można na wiele sposobów.

Darowizny przekazane zostaną na realizację statutowych celów Fundacji.

Obciążenie Fundacji poleceniem wydania  Dyplomu lub Medalu jest  opcjonalne i dobrowolne.

Wzór wydanego medalu określa Fundacja Dzięki Tobie

Darczyńca wyraża zgodę, aby Dyplom, bądź Medal wraz z danymi był opublikowany na social mediach, stronach internetowych oraz w różnego rodzaju materiałach promocyjnych, informacyjnych, reklamowych, medialnych Fundacji w celu promowania działalności Fundacji wynikającej z jej statutu.

Polityka Prywatności:

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej RODO informuję, iż:

  1. administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją wirtualnego biegu jest Fundacja Dzięki Tobie z siedzibą w Poznaniu.
  2. z Inspektorem Ochrony Danych osobowych Fundacji można kontaktować się pisemnie na wskazany w §1 adres lub mailowo pod adresem kontakt@dziekitobie.pl
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu utworzenia Dyplomu, bądź Medalu i przesłania go Darczyńcy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  4. Dane Darczyńców będą przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane nie są przekazywane do państw lub organizacji z poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt c, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Ma Pan/Pani prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do wydania pamiątkowego Dyplomu, bądź Medalu.