DUSZA FUNDACJI

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie

– nominuje do wyzwania osoby spośród EKIPY DOBRA 

– wybiera ilość UCZESTNIKÓW

 – wskazuje termin wyzwania ( zawsze są to 3 dni )

Każda z osób, po otrzymaniu nominacji  musi potwierdzić swoją chęć udziału poprzez wysłanie maila na ekipadobra@dziekitobie.pl o treści : 

DUSZA FUNDACJI / imię i nazwisko / adres do korespondencji

Nie potwierdzenie nominacji oznacza rezygnację z udziału w wyzwaniu.

UCZESTNIK wyzwania sam wyznacza swój cel do osiągnięcia i dyscyplinę : bieg, spacer, rower i podaje go w mailu np. 120 km/ ROWER

UCZESTRNIK każdego dnia na bieżąco przez te 3 dni zamieszcza post na grupie FB KilometryZbieramy.pl z wynikiem dziennym.

Ostatniego dnia wyzwania UCZESTNIK przesyła swój wynik potwierdzony screenami na ekipadobra@dziekitobie.pl.

 

Każdy z uczestników, który wykona wyznaczone wyzwanie otrzyma MEDAL , a Fundacja Dzięki Tobie przekaże zadeklarowane  wsparcie finansowe na wskazany cel charytatywny.