DWIE DYSZKI BEZ ZADYSZKI

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Wyzwanie skierowane jest dla biegaczy, dla których dystans 20 km jest możliwy do pokonania „bez zadyszki”

Organizator nominuje  5 osób w dyscyplinie BIEG spośród członków Ekipy Dobra, które zgłoszą swoją kandydaturę w postaci komentarza pod POSTEM STARTOWYM.

Nominowane osoby mogą / nie muszą przyjąć nominacji

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych (niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

ZASADY:

Przez 1 dzień  ( wskazany przez Organizatora) należy pokonać dystans 20 km.

Po wykonaniu wyzwania należy  przesłać jednorazowe potwierdzenie  (w postaci screenu) na ekipadobra@dziekitobie.pl

Uczestnicy, którzy wykonają wyzwanie otrzymają CERTYFIKAT oraz MEDAL.