DYREKTOR BIEGA PO WINDĘ, A MY RAZEM Z NIM

REGULAMIN – Dyrektor biega po windę, a My razem z Nim

Celem wydarzenia jest wsparcie Zespołu Szkół Specjalnych w Zawadzkiem w zakupie windy.

Organizator nominuje  33 osoby spośród członków Ekipy Dobra.

Nominowane osoby mogą / nie muszą przyjąć nominacji.

Nominowane osoby same dobierają kolejne 2 osoby, tworząc 3 osobową drużynę.

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych ( niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

ZASADY:

W terminie od 01.02.2024 do 29.02.2024

Drużyna musi pokonać łącznie w wybranej przez siebie, jednej dyscyplinie, dystans :

SPACER    150 km

BIEG           300 km

ROWER      900 km

Po wykonaniu wyzwania  (najpóźniej w ostatni dzień trwania wyzwania) należy przesłać jednorazowe potwierdzenie w postaci screenów przedstawiających  pokonanie wskazanych kilometrów wg dyscypliny: spacer, bieg, rower na ekipadobra@dziekitobie.pl

Uczestnicy, którzy wykonają wyzwanie otrzymają MEDAL.

Dyrektor Biega po windę