OGÓRKOWA SZTAFETA!

REGULAMIN – SZTAFETA OGÓRKOWA

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Wyzwanie trwa 1 dzień

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie  wyznacza termin

Organizator wskazuje Kapitana spośród członków Ekipy Dobra.

Kapitan – nominuje kolejne 9 osób, które wspólnie z nim stworzą Drużynę.

Przez 1 dzień Drużyna musi pokonać wspólnie 100 kilometrów.

Pałeczką w sztafecie jest OGÓREK. Każdy z członków Drużyny swój dystans pokonuje z ogórkiem.

 Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych ( niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

Po wykonaniu wyzwania KAPITAN przesyła jednorazowe potwierdzenie  (w postaci screenów) na ekipadobra@dziekitobie.pl

Wyzwanie wymaga zamieszczenia fotorelacji na grupie FB KilometryZbieramy – zdjęcia z OGÓRKIEM 🙂

Uczestnicy, którzy wykonają wyzwanie otrzymają CERTYFIKAT oraz MEDAL.

Ogórkowa sztafeta Fundacja Dzięki Tobie