SERCE FUNDACJI

REGULAMIN – ZOSTAŃ SERCEM  FUNDACJI

Celem wydarzenia jest wsparcie określonego przez Organizatora celu charytatywnego – zbiórki na leczenie  wskazanego Podopiecznego Fundacji Dzięki Tobie lub projektu fundacji.

Organizator, czyli Fundacja Dzięki Tobie  wskazuje termin wyzwania

Organizator nominuje  10 osób spośród członków Ekipy Dobra.

Nominowane osoby mogą / nie muszą przyjąć nominacji

Zgoda na udział wymaga potwierdzenia poprzez przesłanie na  ekipadobra@dziekitobie.pl swoich danych adresowych ( niezbędnych do przesłania medalu) oraz  numeru telefonu (w razie konieczności kontaktu ze strony Organizatora)

ZASADY:

Przez 7 dni ( w terminie wskazanym przez Organizatora)

uczestnicy muszą pokonać w wybranej przez siebie, jednej dyscyplinie :

SPACER    15 km

BIEG          25 km

ROWER     50 km

 Po wykonaniu wyzwania (maksymalnie w ostatni dzień trwania wyzwania) przesłać jadnorazowe potwierdzenie w postaci screenów przedstawiających  pokonanie wskazanych kilometrów wg dyscypliny : spacer, bieg, rower na ekipadobra@dziekitobie.pl

Uczestnicy, którzy wykonają wyzwanie otrzymają CERTYFIKAT oraz MEDAL.

Kryteria, którymi kieruje się organizator przy nominacji:

– staż w projekcie KilometryZbieramy.pl

– ilość przekazywanych kilometrów

– aktywność na grupie FB KilometryZbieramy.pl

– przestrzeganie zasad grupy – AKTYWNOŚC rodzi POZYTYWNOŚĆ

-zaangażowanie w rozwój projektu ( pomoc na grupie w udzielaniu informacji, rozpowszechnianie informacji o projekcie wśród znajomych, dzielenie się na grupie nowymi pomysłami na pomaganie, organizacja dodatkowych wyzwań w celu pozyskania środków dla podopiecznych fundacji np. wyprawa na Giewont Grzegorza

– dodatkowe wsparcie Podopiecznych fundacji w postaci zbiórek urodzinowych  FB na rzecz  fundacji lub  przekazanie darowizny  https://dziekitobie.pl/akcja/darowizna/

W tym miejscu z całego serca dziękujemy Każdemu z Was Kochani, kto przekazał darowiznę  na wsparcie dla naszych małych Podopiecznych.